Rehabilitacja

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost wiedzy w zakresie rehabilitacji i fizjoterapii osób starszych. Sami podopieczny również coraz chętniej uczestniczą w zajęciach mających pomóc im w utrzymaniu odpowiedniej sprawności lub ograniczeniu postępu choroby.

Cały nasz personel posiada odpowiednie wykształcenie i przygotowanie merytoryczne oraz sprzętowe to realizacji usług rehabilitacyjnych w domach podopiecznych.