Wsparcie Rozwoju

Wsparcie rozwoju kompetencji i kwalifikacji kadr, szczególnie w sektorach medcare i medtech

HRP Care aktywnie wspierać rozwój zawodowy kadr medycznych oraz pracowników socjalnych  poprzez inicjowanie szkoleń i kursów specjalistycznych. Działając na stylu sektora medycznego, technologicznego i opieki społecznej, gdzie postęp jest niezwykle dynamiczny, ciągłe dokształcanie jest kluczowe. Nasza może oferować programy szkoleniowe z zakresu najnowszych technologii medycznych, nowoczesnych metod leczenia oraz zarządzania w służbie zdrowia.

Promowanie idei kształcenia przez całe życie

HRP Care w swojej działalności promuje ideę uczenia się przez całe życie, zachęcając do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, takich jak kursy online, webinary edukacyjne, a także finansowe wsparcie dla pracowników pragnących kontynuować edukację, stanowi solidną podstawę dla tej idei.

Wydłużanie aktywności zawodowej pracowników

HRP Care koncentruje się na tworzeniu środowiska pracy przyjaznego dla pracowników w różnym wieku, w tym dla osób starszych. To może obejmować elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, czy też dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób starszych. Ponadto realizujemy  i wdrażamy programy wspierające zdrowie psychiczne i fizyczne, takie jak zajęcia z zakresu ergonomii, regularne przerwy na aktywność fizyczną czy wsparcie psychologiczne.

Programy Profilaktyczne i Prozdrowotne

HRP Care, zajmuje się wdrażaniem programów profilaktycznych, takich jak regularne badania zdrowotne, czy warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia.

HRP Care ma na koncie współprace z wieloma firmami, organizacjami pozarządowymi czy organizacjami pracodawców jak np. Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej czy Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych, Doradczych i Rozwojowych „INDORO”